Shajarali ma'lumotlarni bazada saqlash va ularni boshqarish?

Shajarali ma'lumotlarni bazada saqlash va ularni boshqarish?

Shajara (arab. — daraxt) so'zi kishilarning kelib chiqishi, ajdodlari va qon-qarindoshlik aloqalari majmui degan ma'noni bildiradi.Xuddi shunday bog'liqlikdagi ma'lumotlarni dasturlashda ham ko'rish mumkin.Masalan:menyu,kategoriya....Shajarali ma'lumotlarda eng asosiy 3 ta element mavjud:

  1. ota(parent);
  2. bola(child);
  3. chuqurlik(level,depth);

level depth menu category 12/04/2020 8704